Vecāku Sabiedriskā Kustība «Dzimta» apvieno nevienaldzīgus cilvēkus, kuriem rūp ģimenes institūta iznicināšana Latvijā: ierēdņu visatļautība, kad bērni tiek izņemti no ģimenēm, vardarbības palielināšana attiecībā pret bērniem, un tā propagandēšana, ģimenes tēla un vecāku autoritātes sagraušana, un citi saistošie procesi.

Mūsu mērķis ir izpētīt, ziņot un cīnīties ar agresīvu LGBT-sabiedrības rīcību, bērnu izņemšanu no ģimenēm (juvenālā justīcija), kā arī risināt izglītības un audzināšanās problēmas, tai skaitā cīnīties pret bērnu seksualizāciju un genderizāciju, par bērnu veselību (t. sk. potēšana, ĢMO produkti) u. c.

Mēs esam dažādu profesiju, dažādas etniskas piederības cilvēki. Mums ir diezgan atšķirīgs pasaules uzskats, taču kopīgs priekšstats par labumu bērnu, ģimenes un sabiedrības nākotnei. Mēs ticam, ka cilvēks (vīrietis vai sieviete) ir būtne, kurai no dabas piemīt liels potenciāls. Viņš spēj attīstīt sevi, uzveikt kaislības un virzīt savus spēkus augstāko mērķu sasniegšanai. Viņš spēj turpināt savu dzimtu, mīlēt un gādāt par saviem bērniem un sirmgalvjiem, apzinīgi pārņemt savu senču labāko pieredzi, pielietojot to savā dzīvē un nododot nākamajai paaudzei. Spēj domāt, apzināties, aktīvi iesaistīties dzīves norisē un uzņemties atbildību par savu mūža gaitu.


Stambulas konvencija

Автор:

«Dzimta»

2016.gada 10.maijā Ministru kabinets, neskatoties uz atsevišķu ministru, vairāku sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pozīciju, nolēma pilnvarot labklājības ministru parakstīt «Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu» (Stambulas konvenciju). Konvencija nepiedāvā kvalitatīvi būtiskus pasākumus vardarbības novēršanai sabiedrībā papildus tiem, ko Latvijā jau nodrošina esošā likumdošana, toties papildus uzliek valstij smagu finansiālu, organizatorisku un ideoloģisku apgrūtinājumu, pieprasot transformēt sabiedrību visās tās dzīves jomās - kultūrā, izglītībā, sociālajās normās, paradumos, tradīcijās, tai skaitā pārņemot kontroli pār cilvēku privātās dzīves telpu un ģimenes dzīvi.


«Dzimtas» pārstāvis piedalīsies seminārā

Автор:

«Dzimta»

Vecāku sabiedriskās kustības "Dzimta" pārstāvis piedalīsies sabiedriskās organizācijas «Centrs «Alise»» rīkotajā seminārā. Semināra tēma — jēdziens cilvēka drošība izglītības satura kontekstā, atšķirīgu sabiedrības grupu problemātika un iespējamie risinājumi. Ar ziņojumiem uzstāsies latviešu zinātnieki: Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes dekāns, kriminologs Andrejs Vilks un šīs pašas augstskolas labklājības un sociālā darba katedras vadītāja, asoc.profesore Lolita Vilka. Lektori plāno atklāt cilvēka drošības būtību, drošības draudus, izaicinājumu sabiedrībai mūsdienu sociālās transformācijas apstākļos, izanalizēt atbilstošos riskus un atbildību.

Semināra ietvaros notiks arī diskusijas, par kuru gaitu un rezultātiem savus lasītājus informēsim vēlāk.


«Ģimenes un bērnības drošība». Jeļena Korņetova.

Автор:

«Dzimta»

Starptautiskajā konferncē «Sabiedrība. Cilvēks. Drošība», kas norisinājās Rīgā 2016.gada 22.aprīlī,  uzstājās Vecāku Sabiedriskās Kustības «Dzimta» pārstāve Jeļena Korņetova ar ziņojumu «Ģimenes un bērnības drošība». Ziņojumā ir īsi atspoguļoti bērnu tiesību aizsardzības institūciju dati par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, cīņa pret vardarbību, tā neveselīgas izpausmes, kas rada nedrošu vidi Latvijas ģimenēm.


Zviedru pieeja bērnu aizstāvēšanai

Автор:

«Dzimta»

Gadījums, notikušais ar Kristīnes ģimeni, kura uz kādu laiku bija aizbraukusi no Latvijas uz Zviedriju, ļoti uzskatāmi parāda tos paņēmienus, kurus izmanto sociālie dienesti viltus «bērnu aizsardzībai». Pavisam nenozīmīga, pat izdomāta iemesla dēļ bērnu ieliek audžuģimenē, un, solot, ka tas tikai īslaicīgi, izviļ mātes piekrišanu. Viņa bija tik lielā sajūsmā par to, kā ir organizēta dzīve Zviedrijā, ka juta pilnīgu uzticību visiem varas pārstāvjiem.


Umberto Eko: Dārgais mazdēls, mācies nogalvas

Автор:

Umberto Eco

Mans dārgais mazdēls!

Es nevēlētos, lai šī Ziemassvētku vēstule šķistu pārlieku pamācoša un sludinātu, ka jāmīl savi tuvākie,dzimtene un tamlīdzīgas lietas. Tu šajos vārdos neieklausītos (esi jau pieaudzis, bet es esmu pārāk vecs), jovērtību sistēma ir tik ļoti mainījusies, ka mani ieteikumi varētu izrādīties nevietā.


Kas ir «ordnungs»

Автор:

Marina Hakimova-Gatcemaijere

(Raksts publicēts daļēji — iepazīšanai)

Vācu raksturs un sadzīviskā kārtība asociējas ar akurātību, precizitāti, punktualitāti un pieticību. Apskatīsimies uz šodienas vāciešu ikdienu, lai saprastu, kas tad patiesībā ir izslavētā vācu kārtība — «ordnungs». Laipni lūgti Vācijā, valstī, kurā ir uzvarējis ordnungs.


О цинизме


Автор:

Aleksejs Peškovs (Maksims Gorkijs)

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Собрание сочинений в тридцати томах
. Том 24. Статьи, речи, приветствия 1907—1928

Темп жизни мира становится быстрее, ибо всё глубже в тайные недра её проникает могучая тревога весеннего пробуждения, всюду ясно чувствуется мятежный трепет — потенциальная энергия сознаёт свою творческую мощь и готовится к деянию.


Vaņka

Автор:

Antons Čehovs

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.


Крушение гуманизма

Автор:

Aleksandrs Bloks

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

1

Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу, и лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма — индивидуализм.Veseli bērni — laimīgi vecāki (video)

Автор:

«Dzimta»

Выступление Елены Корнетовой — активиста Родительского Общественного Движения «Дзимта» в рамках родительский форум «Здоровые дети — счастливые родители». Тема выступления «Технологии изьятия детей из семьи». 22 ноября 2015 года.


Правда о правах родителей и детей в Европе

Автор:

«Dzimta»

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Шведская правозащитница, магистр права, адвокат Руби Харрольд-Клёссон является президентом международной общественной организации «Скандинавский Комитет по Гражданским Правам» со штаб-квартирой в Гётеборге.

Руби Харрольд-Клёссон родилась в 1947 году на Ямайке, получив после окончания школы грант французского правительства на продолжение образования, она выбрала специализацию в области политических наук и права. Будучи студенткой, познакомилась во Франции с молодым шведом, переехала в Гетеборг, за год выучила шведский, и больше сорока лет живет со своей семьей в одном и том же доме в пригороде Гетеборга. В Швеции Руби Харрольд-Клёссон изучала юриспруденцию. Она посвятила себя защите гражданских прав самых юных членов общества — детей, а также их родителей.

(см. видео: выступление Руби Харрольд-Клёссон)


«Kā pasargāt mūsu bērnus no juvenālās patvaļas» (video)

Автор:

«Dzimta»

Представители РОД «Дзимта» приняли участие в круглом столе совместно со всемирно известной шведской правозащитницей Руби Харролд-Клёссон в Эстонии. Тема круглого стола — «Как нам защитить своих детей от ювенального произвола». Организаторы — международный медиа-клуб «Импрессум» и общественное движение «Родители Эстонии».


Tikumība un netikums sabiedrības vairākuma izpratnē

Автор:

Kristīne Liepiņa

…ir tikai riebīga caurvēja sajūta. No kuras varbūt var glābt tikai kaut kas balts, balti mani bāleliņi (iz tautasdziesmas), balta Saule (iz Raiņa), Baltais tēvs un Piena māte. Mūs vēl var glābt svētas lietas. Jādaudzina, jāceļ ārā, jānes augšā…
Imants Ziedonis

Stāvokli, kad sirds pukst, bet smadzenes jau mirušas — sauc par komu… jeb parunāsim par tikumību un netikumu sabiedrības vairākuma izpratnē!


Кто из латвийских евродепутатов — за растление детей с 2015 года!

Автор:

Sauļus Šeikis

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Однако, лукавые сердцем, они, как и было предсказано, уловляются в лукавстве своем.

9 июня 2015 г. Европарламент большинством голосов принял очередную безумную резолюцию, наносящую сокрушительный удар по нашим нравственным устоям и открывающую школьные двери извращенцам всех мастей.