«Dzimtas» pārstāvis piedalīsies seminārā

Автор:

«Dzimta»

Vecāku sabiedriskās kustības "Dzimta" pārstāvis piedalīsies sabiedriskās organizācijas «Centrs «Alise»» rīkotajā seminārā. Semināra tēma — jēdziens cilvēka drošība izglītības satura kontekstā, atšķirīgu sabiedrības grupu problemātika un iespējamie risinājumi. Ar ziņojumiem uzstāsies latviešu zinātnieki: Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes dekāns, kriminologs Andrejs Vilks un šīs pašas augstskolas labklājības un sociālā darba katedras vadītāja, asoc.profesore Lolita Vilka. Lektori plāno atklāt cilvēka drošības būtību, drošības draudus, izaicinājumu sabiedrībai mūsdienu sociālās transformācijas apstākļos, izanalizēt atbilstošos riskus un atbildību.

Semināra ietvaros notiks arī diskusijas, par kuru gaitu un rezultātiem savus lasītājus informēsim vēlāk.