Prezentācija par juvenālo justīciju

Автор:

«Dzimta»

Lejupielādēt prezentāciju PPT formātā »

Juvenālā justīcija — īpaša nepilngadīgo tiesību aizsardzības sistēma, kas balstīta uz specifiskiem darbības principiem un ietver sevī valsts institūciju kopumu, kuru darbība, piemērojot bērnu tiesību aizsardzības mehānismu, tiek īstenota sadarbībā ar attiecīgiem metodiski psiholoģiskiem un sociālajiem bērnu un pusaudžu aizsardzības dienestiem.

Latvijā darbojas ANO konvencija par bērna tiesībām (1989. gads)

LR bērnu tiesību aizsardzības likums:

  • Nosaka 12 veidu bērnu tiesībām, kuru var interpretēt ļoti plaši. To interpretē «instrukcijas», kas ir izsniegtas ierēdņiem. Un dažreiz ierēdņi var brīvi interpretēt to, kā viņiem gribas. Piemēram, tiesības uz dzīvojamu telpu — tas ir atsevišķa telpa katram no bērniem.
  • 9. pants
    (1) Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un brīvību.
    (2) Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu.
  • 10. pants
    (1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.