Tauta vēlas zināt!

Автор:

«Dzimta»

2014.gadā 27.marta, plkst. 12:30, vairāk kā 100 pasākuma dalībnieces atnāka pie LR Saeimas ar mērķi — «Dzimtas» vārdā iesniegt Saeimas kancelejā 100 vienādas vēstules 100 Saeimas deputātiem. Vēstulē katram deputātam tiek uzdoti četri jautājumi, uz kuriem viņiem jāsniedz atbilde — «Par» vai «Pret».

Uzzināt, ko atbildēja deputāti