Угрозы семье в современном мире

Автор:

«Dzimta»

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Конференция родителей города Резекне

Цель: Информирование общественности об актуальных угрозах институту семьи; обращение к представителям законодательной и исполнительной власти о защите семейных ценностей.
Место: г. Резекне, Резекненский городской Дом культуры национальных обществ («Йорик»), аллея Атбривошанас 97
Время: 14 мая 2015 г., 16:00—20:00


Latvijas ģimenes — uz izzušanas robežas

Автор:

Jeļena Korņetova

2013. gada 27. oktobrī notika pirmaja Vecāku Sabiedriskās Kustības «Dzimta» prezentācija. Tika apspriesti bērnu un ģimenes aizsardzības jautājumi.

Organizācijas ietvaros apvienojās cilvēki, kurus satrauc ģimenes institūta graušana mūsu valstī: pašvaldību darbinieki patvaļīgi izņem bērnus no ģimenēm, pieaug vardarbība, tiek noniecināta vecāku vara u.tt.