Ģimene uz saulrieta fona

Latvijas ģimenes — uz izzušanas robežas

Автор:

Jeļena Korņetova

2013. gada 27. oktobrī notika pirmaja Vecāku Sabiedriskās Kustības «Dzimta» prezentācija. Tika apspriesti bērnu un ģimenes aizsardzības jautājumi.

Organizācijas ietvaros apvienojās cilvēki, kurus satrauc ģimenes institūta graušana mūsu valstī: pašvaldību darbinieki patvaļīgi izņem bērnus no ģimenēm, pieaug vardarbība, tiek noniecināta vecāku vara u.tt.

Prezentācijas laikā klausītāji iepazinās ar ziņojumu par juvenālo justīciju, mūsdienu izglītības problēmām un LGBT-sabiedrības postošo darbību. Veicot situācijas analīzi kopumā, mēs nonācām pie secinājuma, ka visas šīs problēmas ir savstarpēji saistītas, tāpēc risināmas vienkopus.

Neskatoties uz to, ka mūsu likumdošanā neeksistē jēdziens «juvenālā justīcija», Latvijā jau sen darbojas visi juvenālie mehānismi, kuri piesedzoties ar cēliem mērķiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, dod neierobežotu varu sociālo dienestu, tostarp bāriņtiesu darbiniekiem. Tā rezultātā, paviršas, nereti arī ļaunprātīgas attiecīgo ierēdņu darbības rezultātā, neatgriezeniski tiek lauzti bērnu un vecāku likteņi. Negodprātīgi augstākminēto dienestu darbinieki nereti darbojas savtīgos nolūkos — atņem bērnus no bioloģiskiem vecākiem niecīgu ieganstu dēļ.

Otra fronte, kurā notiek negatīva ietekme uz mūsu bērniem, ir cilvēka darbības ievainojamākā joma – izglītība. Pretēji zinātniski pamatotām tradicionālajām audzināšanas un izglītošanas metodēm, Latvijas izglītībā turpinās sagraujošs eksperiments. Cilvēces tūkstošgadu pieredze liecina par to, ka audzināšanas un izglītības procesi ir cieši saistīti, taču no mūsu likumdošanas izriet, ka skolai vairs nav jānodarbojas nedz ar audzināšanu, nedz izglītošanu, bet tikai jāveido vide zināšanu iegūšanai. Izglītība kā pilnvērtīgu sabiedrības locekļu veidojošs spēks tiek apdraudēta. Esošā izglītība neveicina Cilvēka veidošanu, bet tikai «maugli» izplatīšanu.

Trešais pret ģimenes politiku vērstais rīks ir LGBT sabiedrības lielākas ietekmes veicināšana. Cilvēku skaits ar netradicionālo orientāciju nav lielāks par 2% no visa iedzīvotāju kopskaita, taču viņu attieksmi pret dzimumu un seksu pakāpeniski sāk pasludināt par normu, aizsargā to ar attiecīgiem likumiem un uzspiež jaunatnei. Savukārt, tradicionālās ģimenes tiek vajātas. Šim nolūkam tiek pieņemti arvien jauni likumi. Ir jāmeklē atbilde uz jautājumu - kādam nolūkam tas tiek darīts?

Atbildi meklēsim kopā: pateicoties pirmajai prezentācijas rīkošanai, «Dzimtai» pievienojās vēl 17 aktīvisti.