Par Latvijas Saeimas juridiskās komisijas sēdi. 1. daļa

Автор:

Jeļena Korņetova

Otrdien, 2014. g. 4. martā Vecāku Sabiedriskās Kustības «Dzimta» aktīvisti apmeklēja LR Saeimas juridiskās komisijas sēdi (tālāk tekstā — Komisija), kur tika izskatīts jautājums par kārtējo grozījumu korekciju likumā par bāriņtiesām, pirms galējās pieņemšanas trešajā lasījumā.


Par terminu «vecāku vara»

Автор:

Jeļena Korņetova

Šo dokumentu («Par terminu „vecāku vara“») būtu vēlams lietot kā ieroci cīņā ar, tā saucamajām, «Bāriņtiesām»! Jo šis dokuments ir Latvijas Zinātņu akadēmijas ekspertu komisijas jau 2002. gada 19. februāra slēdziens par termina «vecāku vara» juridisko pielietojumu (kā atbilde LR Saeimas Juridiskā biroja lūgumam sniegt konsultāciju).