Tikumība un netikums sabiedrības vairākuma izpratnē

Автор:

Kristīne Liepiņa

…ir tikai riebīga caurvēja sajūta. No kuras varbūt var glābt tikai kaut kas balts, balti mani bāleliņi (iz tautasdziesmas), balta Saule (iz Raiņa), Baltais tēvs un Piena māte. Mūs vēl var glābt svētas lietas. Jādaudzina, jāceļ ārā, jānes augšā…
Imants Ziedonis

Stāvokli, kad sirds pukst, bet smadzenes jau mirušas — sauc par komu… jeb parunāsim par tikumību un netikumu sabiedrības vairākuma izpratnē!


Mīlestība — cilvēka sajūta

Автор:

Leonids Bekers

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Если мы хотим называться людьми, то просто обязаны взять на себя ответственность и стать звеном, связующим с прошлым, чтобы через нас «стрела времени» передалась дальше в будущее, но уже обогащённая новыми знаниями и опытом, через наших детей – правнукам всей Земли.

Любовь — самое сильное чувство человека. Его даже описать точно невозможно. Это огонь и радость где-то в груди. При этом разум ясен и ты полон радости. Это чувство не может возникать тогда, когда человек злится или делает заведомо злые дела. Доброе дело, как правило, это чувство сопровождает. Понятия добра и зла есть в любой культуре любого народа. Они выверены (проверены) веками. И это касается и семьи.


Homoseksuālisms biologa skatījumā. 2. daļa

Автор:

Jēkabs Raipulis

(sākums šeit) 3. «Homoseksuālisms ir seksuālās uzvedības normas viena no formām.» To itin kā apstiprinot jau iepriekš minētā sakarība, ka ir nepārtrauktas pārejas no izteikta homoseksuālisma līdz heteroseksuālismam. Taču līdzīgu sakarību mēs redzam vairākām ģenētiski noteiktām īpašībām un smagām novirzēm. Piemēram, šizofrēnijai arī ir dažāda smaguma formas no nepieciešamības atrasties psihiatriskajā slimnīcā līdz vieglām formām, kas ļauj dzīvot vairāk vai mazāk normālu dzīvi. Neviens šizofrēniju nesauc par normu.


Homoseksuālisms biologa skatījumā. 1. daļa

Автор:

Jēkabs Raipulis

Sabiedrībā ik pa laikam uzvirmo strīdi par homoseksuālu attiecību cēloņiem, par to, vai un cik tālu tās atzīt, vai pielīdzināt laulībām, vai atļaut homoseksuāliem pāriem audzināt bērnus utt.

Savs viedoklis par to ir bioloģija zinātņu doktoram, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesoram Jēkabam Raipulim. Diemžēl viņa raksti ne vienmēr medijos tiek pieņemti publicēšanai. Piedāvājam tās lasītājiem kā ierosinājumu diskusijām.


LGBT: kas pret mums cīnās?

Автор:

Jeļena Kornetova

Šis raksts vēl nav iztulkots latviešu valodā. Ja Jūs zināt krievu vai angļu valodu, Jūs varat palīdzēt mūsu organizācijai, tulkojot doto tekstu latviešu valodā un nosūtot to mums uz e-pastu: [email protected]. Mēs būsim ļoti pateicīgi par to.

Когда происходит какая-то отдельная битва, а тем более, война — горячая ли, экономическая, идеологическая, информационная, метафизическая — то всем вовлечённым сторонам и всем тем, кто им сочувствует, чьи умы и сердца она будоражит, важно понимать, кто с кем воюет. Особенно важно, жизненно важно это сознавать тем, кто обороняется, потому что их дальнейшая судьба,их жизнь зависит от победы. Eщё потому, что они не желают приобрести ничего сверх того, что имеют, они жаждут лишь сохранить то, что отнимает у них враг. Для них победа – не способ обогатиться, стать могущественнее, прославиться или завоевать господство над кем-то. Для них победа — это способ выжить. Согласитесь, это два совершенно разных уровня мотивации.


Homoseksuālā kustība patiesības gaismā

Автор:

«Dzimta»

Sociālais fonds «Prioritāte» sadarbībā ar Eiropas Kristīgi Demokrātisko kustību (ECPM, Nīderlande) ielūdz Jūs uz Diskusiju «Homoseksuālā kustība patiesības gaismā», viesnīcā «Mercurs», konferenču zālē «Albert», Elizabetes iela 101, Rīga.


Uzmanību! Gendera reformas!

Автор:

Natālija Golubeva un Artūrs Razumovs

Šis raksts  pašlaik ir ļoti aktuāls visiem vecākiem, esošiem un topošajiem.Tajā tiek brīdināts par varas darbībām, kuru mērķis ir iznīcināt cilvēkos tikumību, tradicionālo ģimeni un indivīda personību.     Ar  genderisma reformu palīdzību mums kārtējo reizi tiek pasniegta skaistā iepakojumā „konfekte”, kuru attaisot,mēs saņemam kārtējo sūdu devu.


Eiroparlaments pieņēma Lunačekas ziņojumu

Автор:

Arturs Jefimovs

2014. gada 4. februārī Eiropas Parlaments pieņēma, tā saucamo, «Lunačekas ziņojumu» par geju, lesbiešu, biseksuāļu, transseksuāļu un interseksuāļu (tie, kuri nav identificējuši savu orientāciju) tiesībām.

Sakarā ar rezolūcijas projektu, dalībvalstīm ir jāievieš vai jāpārskata likumos noteiktās dzimuma (gender) atzīšanas procedūras tā, lai pilnībā tiktu respektētas transseksuāļu tiesības. ES dalībvalstīm savā likumdošanā ir jāatzīst visas iespējamās ģimenes formas, jāreģistrē attiecības starp viena dzimuma pārstāvjiem vai starp pārstāvjiem, kuri vēl nav identificējuši savu dzimumu (džender). Tāpat rezolūcija, pec būtības, paredz vārda brīvības ierobežojumus, ieviešot šādus jēdzienus kā «homofobija» un «naida runa», neskatoties uz to, ka ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijā teikts, ka ikvienam cilvēkam tiek garantēta ticības un vārda brīvība, arī tiesības izpaust savu pārliecību praksē.