Gulbji

Tikumība un netikums sabiedrības vairākuma izpratnē

Автор:

Kristīne Liepiņa

…ir tikai riebīga caurvēja sajūta. No kuras varbūt var glābt tikai kaut kas balts, balti mani bāleliņi (iz tautasdziesmas), balta Saule (iz Raiņa), Baltais tēvs un Piena māte. Mūs vēl var glābt svētas lietas. Jādaudzina, jāceļ ārā, jānes augšā…
Imants Ziedonis

Stāvokli, kad sirds pukst, bet smadzenes jau mirušas — sauc par komu… jeb parunāsim par tikumību un netikumu sabiedrības vairākuma izpratnē!

Jēdziens tikumība nav gumijas autobuss, ko staipīt pēc sava prāta! Tikumībai ir tikai viens mērķis un tā ir dzīve, kas rāda augstākos morāles standartus sabiedrībā. Starp citu, angļu-latviešu vārdnīcā vārds «tikumība» ir paskaidrots šādi:

«tikumība» definīcija (lietvārds):
behavior showing high moral standards. «paragons of virtue»
sinonīmi: goodness, virtuousness, righteousness, morality, integrity, dignity, rectitude, honor, decency, respectability, nobility, worthiness, purity, principles, ethics (in traditional Christian angelology) the seventh highest order of the ninefold celestial hierarchy.

Tātad, ja valsts amatpersonas būtu labi gribējušas, jau sen varēja to nodefinēt! Un dīvaini protams, ka pēkšņi jēdziens «tikumība», daudziem ir palicis tik nesaprotams un diskutējams. Kristiešiem šāds tikuma kodekss ir Bībelē ierakstītie 10 baušļi kā morāles pamatstandarts. Latviešiem šāds pamatstandarts ir «Latviskā dzīvesziņa», kas laiku laikos ir noteicis latviskās identitātes uzvedības normas sabiedrībā.

«Balta gāja mūs' māsiņa
Kā ar sniegu apsniguse;
Tas nebija balts sniedziņis,
Tas māsiņas tikumiņš».

Visiem pārējiem tas ir ierakstīts LR Satversmē!

No morāli ētiskā aspekta raugoties, vienmēr ir pastāvējis nerakstīts sirdskodekss, jeb sirdsapziņa, kas nosaka, ka cilvēkam visas savas dzīves laikā ir jātiecas uz augstāko vērtību piepildījumu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Tikums attiecas uz pilnīgi visām dzīves sfērām. Šeit būtu vietā teiciens: «Par cilvēku nepiedzimst — par cilvēku kļūst»… iespējams, ne visi… par cilvēku vari sākt saukties tad, kad esi spējīgs padomāt par citiem… ja esi sācis kaut ko darīt citu labā, brīvprātīgi un bez atlīdzības, tad vari uzskatīt, ka esi sācis ceļu uz savu cilvēcību. Jo tīri bioloģiski cilvēks ir mehānisks šūnas atkārtojums savas sugas DNS robežās, tāpat kā jebkura cita dzīvības forma uz zemes. Cilvēku padara par cilvēku gars, kas viņā mīt, jeb tieši tas gars arī nosaka mūsu cilvēcības pakāpi. Cilvēks augstākajā cilvēcības izpausmē ir maksimāla sevis atdeve, jeb ziedošanās sabiedrības labā. Un cilvēciskais altruisms ir kā civilizācijas attīstības augstākais punkts!

Tikai padomājiet, kā būtu dzīvot tādā pasaulē, kurā mēs visi dzīvotu pēc cilvēciskā altruisma principa — visi dotu un patērētu tikai to, kas patiešām patiesi nepieciešams… tad mums visiem visa kā būtu atliku likām un paliktu pāri — pietiktu visiem. Cilvēka uzdevums — visas savas dzīves laikā ir tiekties uz garīgo, ne materiālo pilnību. Garīgo piepildījumu var gūt tikai atsakoties no sevis, no savām iegribām, no materiālām vērtībām, no pārmērībām, kaislībām un baudām. Mums savā dzīvē it visās jomās jātiecas būt maksimāli godīgiem, pieklājīgiem, taisnīgiem, pašaizliedzīgiem, jāstaro miers, patiesība, gaisma un mīlestība… cilvēks ir cilvēks tikai tad, ja tiecas dzīvot pēc augstākajiem morāles standartiem ikvienā jomā! Augstākā morāles latiņa seksuālās izglītības un attiecību jomā, būtu maksimāli censties saglabāt jaunieša, vēl jo vairāk bērna kā fizisku, tā garīgu nevainību. Pāragra bērna iepazīstināšana ar seksu, savā dziļākajā būtībā ir bērna dvēseles izvarošana! Tā pat kā pāragri noplūkts auglis nekad vairs nenogatavosies, tā pat pāragri seksuāli uzstimulētai dvēselei, tā būs garīgā nāve! Un tas ir pētījumos pierādīts! Valstij ir jābūt augstākās morāles nesējai, sabiedrības tikumības sargātājai, nevis sabiedrības maitātājai! Valsts mēdijiem ir jāatspoguļo augstas morāles paraugs, tikai tādā valstī spēj attīstīties psihiski stabila, tātad vesela sabiedrība!

«Diemžēl, realitāte pavisam cita — sabiedriskie mēdiji reklamē seksa kultu, perversijas, pornogrāfiju, neuzticību, alkatību, ausīs dārd rupjība un necenzēta deģenerātu leksika un citas nepievilcīgas lietas tiek celtas augstā godā».

Neviens neapšauba, ka homoseksuāli cilvēki ir bijuši vienmēr, tomēr, mēs atceramies, ka pamatā to klātbūtne tika dzirdēta sabiedrības pagrimušajā slānī! Tas nekad nav asociēts ar kaut ko labu, cēlu, morāli augstu, bet visbiežāk skanēja kontekstā ar alkoholu, prostitūciju, narkomāniju, nereti dzimumnoziegumiem, bieži tika dzirdēts, ka šāds dzīvesveids ir izplatīts cietumnieku un zeku vidū… tāpēc, liela sabiedrības daļa, lai neteiktu lielākā, tomēr nevēlas būt nekādā saistībā ar šo pagrimušo uzvedības modeli un dzīvesveidu! No bērniem šādas lietas centās slēpt un normāli vecāki to dara arī vēl līdz šim. Arī tiesībsargs savā atbildes vēstulē eiropride kontekstā raksta, ka valstij un bērnu vecākiem ir jāievēro un jānodrošina bērnu vislabākās intereses, kas izteiktas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.pantā., kas netieši norāda, ka vecākiem savi bērni būtu jāsargā no attiecīga satura informācijas, vai darbībām.

Dokuments. Paraksts: J. Jansons

«Ai meitiņ, ai meitiņ,
Kas tev~ lielu noprecēs?
Viņas sētas netiklīts,
Tas uz tevim kājas aun.

— Ei māmiņ, nerunā
Tādas blēņu valodiņas;
Pie tā puiša es neietu,
Kaut es puiša neredzē(j)se».

Kas attiecas uz politiku, tad, ja dažādas organizācijas, kā piemēram «Papardes zieds», «Marta», «Mozaika» uc… aktīvi nevirzītu, nepirktu viedokļus, nepirktu TV raidlaikus, neapmaksātu dažādas programmas, kuras aids profilakses, dzimumaudzināšanas, dzimstības plānošanas, sabiedrības integrācijas, vai sieviešu tiesību aizsegā neieviestu Latvijas tautai nāvējošu un degradējošu saturu, tad šādi cilvēki varētu mierīgi un netraucēti dzīvot un neviens viņiem pat nepiegrieztu ne vismazāko uzmanību. Tomēr, šīs organizācijas pašas kurina naidu, šķeļ sabiedrību un rada nesaskaņas,  lai ar savu propogandu nokaitināto sabiedrību, varētu nosaukt par «homofobiem» un tumsoņām! Terminu «homofobija» ievieš tieši tāpēc, lai normālo sabiedrības daļu būtu iemesls apsūdzēt ikreiz, kad tā nepiekrīt homoseksuālistu un to «draugu» (draugi parasti ir personas, kuras saņem algas no LGBT sponsorētajiem resursiem — dažādiem grantiem, fondiem, utml…) viedoklim.

Šo organizāciju godīgumu neviļus gribās sākt apšaubīt brīžos, kad pamani, ka viņu darbības pārsvarā notiek slepus un ar viltu, neinformējot sabiedrību un tiklīdz pieķerti, sāk pielietot dažādas demagoģijas un melu tehnoloģijas sabiedrības apvārdošanai un «nomierināšanai»! Viņu arsenālā neiztrūkst arī «uzbrukuma» stratēģija, kad tradicionālo vērtību aizstāvji tiek apmeloti falsifikācijā un nezinātniskumā, tiek nomelnoti un apšaubīti pat oficiāli avoti, citu valstu pieredze un reāli fakti.

Tikai viens jautājums, kāpēc lienat ar savām programmiņām skolu un bērnudārzu izglītības saturā? Kāpēc nerunājat atklātu valodu un neiepazīstināt sabiedrību ar visiem izglītības un metodiskajiem materiāliem, ko esat paredzējuši savu programmu ietvaros? Kāpēc skraidāt pa frakcijām, pirms svarīgiem saeimas balsojumiem un cenšaties pārliecināt atkal jau izmantojot krietnu devu melus un pārspīlējumus? Kad tradicionālo vērtību aizstāvji tiek cenzēti defacto, jūs kliedzat, ka jums draud cenzūra!

Homoseksuālistu organizācijas, bailēs no heteroseksuāliem cilvēkiem, tik drudžaini savas tiesības cenšas nostiprināt visdažādākajos tiesību aktos, lai gan vienīgais, ko vēlas panākt tradicionāli orientētie cilvēki, ir tas, lai šāda veida ideoloģijas nekropļotu viņu bērnu psihi! Vienkārši nereklamējiet nekādu seksuālo orientāciju — ne skolās, ne mēdijos, ne praidos! Tik maz prasīts…

Vai tad nevar būt tā, ka kādam vienkārši ir daudz augstāks domu un gara lidojums, ka kāds absolūti neiespringst kurš, kuram, kādā pozā un kāpēc? Nu vienkārši tikai tāpēc, ka tas taču ir tikai sekss un nekas vairāk, bet dzīve taču ir daudz interesantāka un daudzveidīgāka, nekā septiņpadsmit dzimumi, ko šodien moderni dēvē par genderu! Tad nu lūk, ja jau esat tik loģiski, tik moderni, tik lojāli tiem, kas ir savādāki, akceptējat visdažādāko dīvaiņu tiesības…, tad kāpēc Jūs nevēlaties pieņemt heteroseksualitati un sabiedrības vairākuma tiesības, pat ja Jūsu skatījumā esam tumsonīgi dīvaiņi?!

Vai negribēt būt tik anatomiski smalki izglītotiem par visu, kas saistīts ar vairošanos un miesas apmierināšanu, ir kaut kas nosodāms jūsu sabiedrībā?! Kāpēc nedot katram iespēju izvēlēties to, kas viņam der, vai neder, bet uzspiest tikai savu dzimumaudzināšanas metodiku, tikai savus uzskatus par to kas ir labi un kas nav labi bērniem, tikai savu ideoloģiju… kāpēc nedot iespēju sievietei, kura vēlas būt māte, būt mātei, kaut 18 bērniem un kura nevēlas, lai bauda savas tiesības būt vienai? Kāpēc kādam liekas, ka, ja sieviete negrib būt kopā ar vīrieti, viņai automātiski jāgrib būt kopā ar citu sievieti, vai citu dzīvu būtni?

Saprotiet reiz homoseksuāļi un viņu aizstāvji, ka nevienam nav nekāda naida ne pret Jums, ne pret jelkādiem citādi domājošiem, mums tikai gribās, lai mums netraucē dzīvot un tik daudz nestāsta par seksu, kur nu vēl par divu vīriešu seksu visās niansēs, kas tiek bļauts nu jau pāris gadus visās malās! Daudziem vienkārši šis modelis neliekas adekvāts un viss! Un mēs negribam neko dzirdēt par to! Mēs gribam dzīvot savu dzīvi kā līdz šim, jau tā ne visai vieglajos dzīves apstākļos un negribam tērēt savu laiku, aizsargājot sevi un savu ģimeni no Jūsu nepārtrauktajiem uzbrukumiem — tad bērniem, tad satversmei, tad kristietībai… dažreiz šķiet, ka jūs patiešām esat apsēsti… kā var tik daudz laika un uzmanības veltīt savam ego?

Jautāsiet, kāpēc sabiedrība aktīvi tam visam nepretojas? Ziniet, pretojas gan, ir dažādas vecāku, reliģiskās un citas sabiedriskās organizācijas, kuru viedoklis vienkārši netiek publicēts sabiedriskajos mēdijos! Pārējie ļaudis ļoti vāji nojauš to daļu, kas attiecās uz viņu tiesībām un neizprot kā un ka, šī it kā politiskā klaunāde, drīzumā varētu tiešā veidā ietekmēt viņu personiskās dzīves un stāvokli sabiedrībā!

Jānis Zālītis savulaik ir rakstījis, ka seksuālā brīvība ir varas instruments lēta darbaspēka radīšanai, kuru viegli pakļaut un viegli manipulēt. Cilvēkam tiek iedvests, ka viņa galvenā un vienīgā pašizpausmes forma ir tikai un vienīgi seksualitāte, vai dažādas tās izpausmes, līdz ar to cilvēka radošais potenciāls netiek pienācīgi izmantots, tādejādi degradējot cilvēces garīgo attīstību!

Vienmēr un visās sabiedrībās pastāv divi pretēji spēki, kur vieniem slikts ir tas, kas otriem labs un otrādi… ja materiālās intereses pārstāv viena sabiedrības daļa, bet garīgās intereses otra, tad skaidrs, ka sabiedrībā, kurā par pamatvērtību ir izvirzīta nauda, uzvarēs tie, kuri vairāk maksās — mēdijiem, partijām, organizācijām, kuras lobēs šīs intereses… pie tam, tur kur pamatvērtība ir nauda, ar laiku izpaliek jeb kāda morāle! Šāda sabiedrība ātrāk, vai vēlāk, ir nolemta iznīcībai, jo iznīcina pati savus dižgarus…

Šodien esam stāvoklī, kad tautas sirds vēl pukst, bet spriežot pēc tautas kopējā apziņas stāvokļa, smadzenes ir jau mirušas — šais saulgriežos beigs pukstēt Rīgas sirds!