Kustības «Dzimta» manifests

Автор:

«Dzimta»

Ģimenes aizsardzība

«…nekad nevaicā, kam skanēs Zvans; varbūt tas skanēs Tev.»

no angļu XVII gs. dzejnieka un mācītāja Džona Donna svētrunas.

Mūsu acu priekšā iezīmējas nākamās valsts aprises kā vienai no ceturtās pasaules valstīm, kurai nav augšupejošas attīstības cilvēciskā faktora pilnīgākai izpratnei, bet ir tikai krišana lejup, kur cilvēks arvien vairāk līdzinās dzīvniekam. Skanot riteņu iemidzinošajai klaboņai, mērķtiecīgi virzās lejup vilciens, kura nosaukums ir «Latvija».

Cilvēkus ar dažādiem uzskatiem un pārliecību spēj apvienot jebkura kustība. Šīs atšķirības ir pašsaprotamas un pat nepieciešamas. Tomēr ir vajadzīgs kaut kas ļoti īpašs, kas spētu vienot tos cilvēkus, kuri ir apņēmušies iestāties par kopīgu lietu. Šis ļoti īpašais ir pamats, kas aptver visu konkrētās kustības dalībnieku morāles principus.


Par «Dzimtu»

Автор:

Jeļena Korņetova

Vecāku Sabiedriskā Kustība «Dzimta» apvieno nevienaldzīgus cilvēkus, kuriem rūp ģimenes institūta iznicināšana Latvijā: ierēdņu visatļautība, kad bērni tiek izņemti no ģimenēm, vardarbības palielināšana attiecībā pret bērniem, un tā propagandēšana, ģimenes tēla un vecāku autoritātes sagraušana, un citi saistošie procesi.

Mūsu mērķis ir izpētīt, ziņot un cīnīties ar agresīvu LGBT-sabiedrības rīcību, bērnu izņemšanu no ģimenēm (juvenālā justīcija), kā arī risināt izglītības un audzināšanās problēmas, tai skaitā cīnīties pret bērnu seksualizāciju un genderizāciju, par bērnu veselību (t. sk. potēšana, ĢMO produkti) u. c.

Izanalizējot situāciju kopumā, varam secināt, ka minētās problēmas ir cieši savstarpēji saistītas, un tās var atrisināt, tikai visiem saprātīgajiem vienojoties.

Mēs esam vecāki un topošie vecāki. Mēs esam cilvēki ar dažādu etnisko piederību, ar dažādām profesijām un pat ar diezgan atšķirīgu pasaules uzskatu, taču mums ir kopīgs priekšstats par labumu bērnu, ģimenes un sabiedrības nākotnei. Mēs ticam, ka cilvēks (vīrietis vai sieviete) ir būtne, kurai no dabas piemīt liels potenciāls. Viņš spēj attīstīt sevi, uzveikt kaislības un virzīt savus spēkus augstāko mērķu sasniegšanai. Viņš spēj turpināt savu dzimtu, mīlēt un gādāt par saviem bērniem un sirmgalvjiem, apzinīgi pārņemt savu senču labāko pieredzi, pielietojot to savā dzīvē un nododot nākamajai paaudzei. Spēj domāt, apzināties, aktīvi iesaistīties dzīves norisē un uzņemties atbildību par savu mūža gaitu.

Mēs izvēlamies sargāt cilvēces dzimtu, jo mēs paši esam DZIMTA!