Vecāku Sabiedriskās Kustības «Dzimtas» logotips

Par «Dzimtu»

Автор:

Jeļena Korņetova

Vecāku Sabiedriskā Kustība «Dzimta» apvieno nevienaldzīgus cilvēkus, kuriem rūp ģimenes institūta iznicināšana Latvijā: ierēdņu visatļautība, kad bērni tiek izņemti no ģimenēm, vardarbības palielināšana attiecībā pret bērniem, un tā propagandēšana, ģimenes tēla un vecāku autoritātes sagraušana, un citi saistošie procesi.

Mūsu mērķis ir izpētīt, ziņot un cīnīties ar agresīvu LGBT-sabiedrības rīcību, bērnu izņemšanu no ģimenēm (juvenālā justīcija), kā arī risināt izglītības un audzināšanās problēmas, tai skaitā cīnīties pret bērnu seksualizāciju un genderizāciju, par bērnu veselību (t. sk. potēšana, ĢMO produkti) u. c.

Izanalizējot situāciju kopumā, varam secināt, ka minētās problēmas ir cieši savstarpēji saistītas, un tās var atrisināt, tikai visiem saprātīgajiem vienojoties.

Mēs esam vecāki un topošie vecāki. Mēs esam cilvēki ar dažādu etnisko piederību, ar dažādām profesijām un pat ar diezgan atšķirīgu pasaules uzskatu, taču mums ir kopīgs priekšstats par labumu bērnu, ģimenes un sabiedrības nākotnei. Mēs ticam, ka cilvēks (vīrietis vai sieviete) ir būtne, kurai no dabas piemīt liels potenciāls. Viņš spēj attīstīt sevi, uzveikt kaislības un virzīt savus spēkus augstāko mērķu sasniegšanai. Viņš spēj turpināt savu dzimtu, mīlēt un gādāt par saviem bērniem un sirmgalvjiem, apzinīgi pārņemt savu senču labāko pieredzi, pielietojot to savā dzīvē un nododot nākamajai paaudzei. Spēj domāt, apzināties, aktīvi iesaistīties dzīves norisē un uzņemties atbildību par savu mūža gaitu.

Mēs izvēlamies sargāt cilvēces dzimtu, jo mēs paši esam DZIMTA!