Ulrike Lunačeka

Eiroparlaments pieņēma Lunačekas ziņojumu

Автор:

Arturs Jefimovs

2014. gada 4. februārī Eiropas Parlaments pieņēma, tā saucamo, «Lunačekas ziņojumu» par geju, lesbiešu, biseksuāļu, transseksuāļu un interseksuāļu (tie, kuri nav identificējuši savu orientāciju) tiesībām.

Sakarā ar rezolūcijas projektu, dalībvalstīm ir jāievieš vai jāpārskata likumos noteiktās dzimuma (gender) atzīšanas procedūras tā, lai pilnībā tiktu respektētas transseksuāļu tiesības. ES dalībvalstīm savā likumdošanā ir jāatzīst visas iespējamās ģimenes formas, jāreģistrē attiecības starp viena dzimuma pārstāvjiem vai starp pārstāvjiem, kuri vēl nav identificējuši savu dzimumu (džender). Tāpat rezolūcija, pec būtības, paredz vārda brīvības ierobežojumus, ieviešot šādus jēdzienus kā «homofobija» un «naida runa», neskatoties uz to, ka ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijā teikts, ka ikvienam cilvēkam tiek garantēta ticības un vārda brīvība, arī tiesības izpaust savu pārliecību praksē.

Eiropas Parlamentas deputātu no Latvijas Republikas balsošanas rezultāti par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai (tā sauktais «Lunacek ziņojums»):

 • Balsoja «par»:
  • Alfreds Rubiks
  • Krišjānis Kariņš
  • Sandra Kalniete
 • Balsoja «pret»:
  • Alfreds Rubiks (tehnisku iemeslu dēļ, pirmo reizi tika skaitītas balsis «par»)
  • Inese Vaidere
  • Karlis Šadurskis
  • Robets Zīle
 • Atturējās:
  • Ivars Godmanis
 • Nebalsoja:
  • Aleksandrs Mirskis
  • Tatjana Ždanoka