Vēstule

Pamatinformācija par plānoto akciju

Автор:

«Dzimta»

Aicinām sievietes piedalīties Vecāku sabiedriskās kustības «Dzimta» organizētā publiskajā pasākumā «Vēstule deputātam».

2014.gada marta beigās (datums tiks precizēts, bet tā būs darba diena) vismaz 100 pasākuma dalībnieces (jo vairāk, jo labāk) iepriekš saskaņotā laikā atnāks pie LR Saeimas ar mērķi — «Dzimtas» vārdā iesniegt Saeimas kancelejā 100 vienādas vēstules 100 Saeimas deputātiem. Vēstulē katram deputātam tiks uzdoti četri jautājumi, uz kuriem viņiem būs jāsniedz atbilde – «jā» vai «nē»:

  • 1. Vai Jūs esat par bērnu seksualizāciju?
  • 2. Vai Jūs esat par genderu reformām?
  • 3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu un reklāmu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs?
  • 4. Vai Jūs esat par jēdziena «vecāku vara» aizstāšanu ar «aizgādības tiesībām»?

Saņemtās deputātu atbildes tiks apkopotas un publiskotas, t. sk. mūsu mājas lapā rod.lv. Gribam piebilst, ka nekāda Jūsu personīgā informācija netiks pieprasīta un, attiecīgi, nevar būt izpausta.

Kopā mēs varam vairāk!