Ivana Ribakova atbilde

Автор:

Ivans Ribakovs

2014.gada 8.aprīlī
Nr.8/1-3-4/57-11/14

Valdes priekšsēdētājam
Sauļus Šeikis kungam
Vecāku Sabiedriskā Kustība „Dzimta”
S.Eizenšteina iela 31-12,
Rīga, LV-1079

Par tradicionālo ģimenes vērtību stiprināšanu

Atbildot uz Jūsu 2014.gada 27. marta vēstuli, sniedzu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

 1. Vai Jūs esat par bērnu seksualizāciju?
  Es kā ticīgs cilvēks, kas audzināts pēc tradicionālajām vērtībām, esmu pret bērnu seksualizāciju, jo tas traumē bērnu psihi un liedz bērniem pilnvērtīgu bērnību. Dzimumaudzināšanas jautājumi nenoliedzami ieņem svarīgu lomu bērna attīstībā, bet tie ir jārisina attiecīgā vecumā, kad bērns ir psiholoģiski gatavs šādas informācijai. Un šī informācija nav jāuzpiež, bet jāpasniedz maksimāli delikāti un korekti.
 2. Vai Jūs esat par genderu reformu ieviešanu sabiedrībā?
  Manuprāt, šīs reformas mums uzspiež svešas ideoloģijas tikai tām zināmu mērķu vārdā. Es atbalstu cilvēka tiesības pašnoteikties, jo katrs no mums ir individuāls un neatkārtojams. Taču to nav nepieciešams apspriest, jo tās ir katra personīgās tiesības, taču definēt ārpus ierastās tipoloģijas arī nedrīkst. Lielāka daļa no mums sevi atzīst kā sievietes vai vīriešus, tēvus un mātes – cilvēces turpinātājus uz zemes.
 3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs?
  Nē, to pašu iemeslu dēļ kā iepriekšējās atbildēs.
 4. Vai Jūs esat par to, ka vecāku vara ģimenē tiek aizstāta ar vecāku aizgādības tiesībām?
  Es esmu pārliecināts, ka bērns pilnvērtīgi un harmoniski attīstīties var tikai ģimenē, kur tas jūtas mīlēts un pasargāts. Vecāku aizgādības tiesībām ir jāpastāv, bet tikai atrunājot konkrētos īpašos apstākļus – vecāku zaudējumu, juridiski ierādītu nežēlīgu izturēšanos, dzīvu vecāku bāreņus utml.

Cieņā,
Ivans Ribakovs
11.Saeimas deputāts