«Nevēlamā tēva» grēksūdze. Sergejs Sļadzevskis.

Автор:

«Dzimta»

3. daļa

(sk. pārējas daļas apakšā)

2. daļa

1. daļa