Jāņa Ādamsona atbilde

Автор:

Jānis Ādamsons

2014.gada II.aprīlis
Nr. 8/1-3-n/59-II/14

Vecāku sabiedriskās kustības
“Dzimta” valdes priekšsēdētājam
S.Šeina kungam
S.Eizensteina iela 31-12
Rīga, LV-1079

Esmu iepazinies ar Jūsu vestulē minēto informāciju un pilnībā atbalstu Jūsu vadītās sabiedriskās kustības virzienus, kas ir vērsti uz tikumības un tradicionālo ģimenes vērtību saglabāšanu un nostiprināšanu. Arī mani kā vecāku uztrauc tās tendences, kas pēdējos gados Latvijā ir vērojamas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Es vienmēr esmu iestājies par cilvēku pamattiesību vērtībām, par tradicionālo ģimenes modeli, un par veiksmīgām un kulām ģimenēm, ko veido vīrišķīgi, atbildīgi vīri un sievišķīgas sievietes. Es esmu par tādu bērnu audzināšanas modeli, kur stiprina sievietes un vīrieša identitāti, atklājot un uzsverot katra dzimuma labākās īpašības.

Zemāk ir atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem:

 1. Vai Jūs esat par bērnu seksualizāciju?
  Atbilde: Esmu PRET.
 2. Vai Jūs esat par genderu reformām?
  Atbilde: Esmu PRET.
 3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu un reklāmu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs?
  Atbilde: Esmu PRET.
 4. Vai Jūs esat par jēdziena „vecāku vara” aizstāšanu ar „aizgādības tiesībām”?
  Atbilde: Esmu PRET.

Ar cieņu,

Jānis Ādamsons