Ivetas Grigules atbilde

Автор:

Iveta Grigule

2014.gada 27.marta vēstulē Jūs jautājat:

 1. Vai Jūs esat pret bērnu seksualizāciju?
  Mana atbilde: Pret
 2. Vai Jūs esat par genderu reformu ieviešanu sabiedrībā?
  Mana atbilde: Pret
 3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu un reklāmu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs?
  Mana atbilde: Pret
 4. Vai Jūs esat par to, ka vecāku vara ģimenē tiek aizstāta ar vecāku aizgādības tiesībām?
  Mana atbilde: Pret


Ar cieņu,
Iveta Grigule deputāt