Uzmanību! Genderisma reformas!

Uzmanību! Gendera reformas!

Автор:

Natālija Golubeva un Artūrs Razumovs

Šis raksts  pašlaik ir ļoti aktuāls visiem vecākiem, esošiem un topošajiem.Tajā tiek brīdināts par varas darbībām, kuru mērķis ir iznīcināt cilvēkos tikumību, tradicionālo ģimeni un indivīda personību.     Ar  genderisma reformu palīdzību mums kārtējo reizi tiek pasniegta skaistā iepakojumā „konfekte”, kuru attaisot,mēs saņemam kārtējo sūdu devu.

„Ģimene-tā ir sabiedrība miniatūrā, no kuras veseluma ir atkarīga visas lielās sabiedrības drošība”, - tie ir vācu rakstnieka un pedagoga F.Adlera vārdi. Tikai nedaudzi zina, kas tas tāds „genders” ir. Tas arī ir saprotams, jo līdz šim šo vārdu lietoja tikai psihologi un seksologi pie attiecīgajām novirzēm. Šo jēdzienu ieviesa amerikāņu psihologs Džons Mani, kurš veica pēc lietas būtības šausmīgus eksperimentus, kas pēc tam beidzās bēdīgi. Painteresējieties par Brūsa Reimera vēsturi. Viņš tikafiziski un garīgi izmocīts šī necilvēka eksperimentos, lai pierādītu neprātīgo genderisma teoriju.Teorijas būtība ir tāda, ka cilvēks sākumā ir bezdzimuma būtne, bet dzimumu tas iegūst pēc tam audzināšanas, nostājas, sakaru, attieksmes rezultātā. Beigas „izmēģinājumu trusītis” Brūss  Reimers 35 gadu vecumā beidza savu dzīvi pašnāvībā.  http://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/gendera-teorijas-krahs-dvinu-reimeru-tragedija/

Par šo izgāšanos maz kas zina, jo teorija kā tāda tika ātri uztverta un labi apstrādāta no sociologu, juristu un amerikāņu feministu puses, kuri ļoti centās izmainīt pasaules kārtību. Un pēc tam šī sērga atnāca arī līdz Eiropai. Pievērsīsimies pašam terminam. „Genders” nozīmē „sociālais dzimums”, kurš nosaka cilvēka uzvedību sabiedrībā, un kā to uzvedību uztver sabiedrībā (angliski „gender” no latīņu „genus” - „dzimta”).

Tas nozīmē, ka genders var sakrist ar bioloģisko dzimumu un var arī nesakrist. Vārdu sakot, no rīta vīrietis, pa dienu sieviete, un vakarā vēl kaut kas. Pie tam saskaņā ar gendera teoriju tā nav nekāda atkāpe no normas, bet tikai gendera identitāte, kurai nav noteikti jāsakrīt ar tradicionālo sadalījumu sieviešu un vīriešu dzimumos.Galvenā atšķirība starp dzimumu un genderu ir tā, ka bioloģiskais dzimums formējas cilvēkam jau pirms dzimšanas, un mainīt to var tikai ar skalpeļa un plastisko operāciju  palīdzību. Genders savukārt ir uzvedību komplekts, kas raksturīgs vīriešiem un sievietēm.

Tas jau nebūtu nekas, ja vien genderu neliktu pirmajā vietā, noliedzot bioloģisko dzimumu un atšķirību starp sievieti un vīrieti. Galu galā sanāk nevis cilvēks ar viņa paša dabisko dzimumu un dzimuma pašapziņu, bet kaut kāda sociālā loma, pie kuras cilvēks it kā „pierod” savā attīstības gaitā no dzimšanas. Pie tam tas lomas var mainīties dzīves gaitā.

Sajūtat ko nelāgu?

Eļļu ugunī pastāvīgi pielej „ autoritatīvi” zinātnieki ar saviem izmeklējumiem, kurus ir pasūtījušas un apmaksājušas attiecīgās cilvēku grupas.Vieni no viņiem „atklāja” galvenos cēloņus, dēļ kuriem cilvēki cenšas atbilst genderu cerībām un gaidām(apdomājiet šo vārdu salikumu!). Kājūs domājat, kas tie ir par cēloņiem? Izradās, ka normas un informācijas spiediens, ir tas,kurš piespiež cilvēku piemērotiessabiedrības vai grupas cerībām un gaidām, lai sabiedrība viņu neatgrūstu.

Tātad, atkal pirmajā vietā, tapāt kātolerances gadījumā, tiek likta personības apspiešana, aizvainošana un apvainošana, kuru noteikti vajag aizstāvēt no „cietsirdīgās un bezjūtīgās sabiedrības”, bet ne katra cilvēka personīga atbildība par savu izvēli un personīgu dzīvi, par tālāko attīstību un pilnveidošanos.

Pie tam bēdīgi slavenā tolerance atļauj visiem „pazemotiem un aizvainotiem”uzspiest  savus noteikumus jebkuram cilvēkam, izmantojot attiecīgo asociāciju aizsardzību, un nesen sāka izmantot arī likuma spēka aizsardzību.

Saskaņā ar genderisma teoriju, jaundzimušos jāaudzina bezdzimuma, lai neierobežotu viņus un neietekmētu viņu dzimuma izvēli, un pusaudžiem piedāvāt  izvēlēties dzimumu. Sarežģītāk ir ar tiem, kas jau ir ticis skaidrībā ar savu dzimumu, tiem nepieciešams iziet  „gendera dekonstrukciju”. Tas praktiski nozīmē salauzt cilvēkapersonību, un pēc tam dot izvēlēties kādu no gendera tipiem, kas saskaņā ar dažādiem informācijas avotiem ir no pieciem līdz deviņiem. Vārdu sakot izvēlies, ko vēlies.

To visu varētu saukt par parastiem murgiem, bet:

 1. ANO sēdēs no 2010 gada 25 oktobra tiek apspriests ziņojums par obligātu bērnu seksuālo audzināšanu no 5 gadiem visās ANO dalībvalstīs. Par iestājās ES, Kanāda un Indija. Un šis ziņojums tiek īstenots dzīvē:
  1. Austrijā tika izveidots pirmais genderu bērnudārzs  „Fun & Care”, kur bērniem tiek piedāvātas  jaunas alternatīvas iespējas un ceļi, kas atšķiras no parastām dzimuma lomām. Meitenes māca panākt savu ar uzbrēcieniem un spēku, atņemt zēniem mantas, spēlēt futbolu. Zēni savukārt spēlējas ar lellēm, iepazīst kosmētiku, masāžu un ķermeņa kopšanu. Viņus ģērbj princešu kleitās, krāso nagus un palīdz pierast pie pasīvas lomas ciesties, prasīt pēc palīdzības.
  2. Zviedrijāmātēm rekomendē atdot bērnu genderu silītēs jau gada vecumā, citādi bērns jau var paspēt  „iedzīvoties kādā no lomām”, tas ir ka zēns var saprast ka viņš ir zēns, un meitene - ka viņa ir meitene. Bet saskaņā ar genderisma teoriju tas jau ir veco laiku paliekas, ar kuriem ir jācīnās. Tāpat nepieciešams atteikties no gerdera diskriminējošām rotaļlietām, ar kurām spēlējas tikai zēni vai meitenes, mašīnas un lelles vajag aizstāt ar neitrālo konstruktoru.
  3. Vācijā tiek sodīti tie vecāki, kuru bērni neapmeklē seksuālās izglītības stundas. Vācieši, kuri negribēja,laiviņu bērniem stundās tiek rādīti pornogrāfiski materiāli, bija ļoti izbrīnīti,kad atklāja, ka tolerances likumi uz viņiem neattiecas.
 2. Nesen Austrālijas augstākā tiesa oficiāli apstiprināja trešo dzimumu. Tagad vīriešu un sieviešu dzimumam ir pievienots vēl viens, nenoteikts.
 3. Vairumā Eiropas universitātēs un arī dažās Krievijas universitātēs ir atvērtas „genderu izpētes” nodaļas. To mērķis jau pēc būtības ir graujošs un globāls – „heteronormatīva” izglītības satura izskaušana.
 4. Eiroierēdņi nopietni apspriež iespēju ierobežot bērniem lasīt grāmatas, kurās aprakstītas tradicionālās ģimenes, kur tēvs iet uz darbu un māte audzina bērnus. Pēc viņu viedokļa, tādas grāmatas veido bērniem nepareizu izpratni par mūsdienīgu ģimeni. Tāpēc tādas grāmatas vajag izņemt no apgrozības. Un tas vēl nav viss, vajag atcelt vārdus mamma un tētis, jo tie ierobežojot sievietes tiesības unnostāda tās kā „ pasīvas un otršķirīgas būtnes, mātes un seksuālas objektus”.
 5. Nekur tālu piemērs nav jāmeklē nesen projekta „Cits, citi, par citiem” ietvaros, kurš stāsta „par pasaules daudzveidību un māca toleranti izturēties dažādām kultūrām” iznāca veras timeņčikas [ neceļas roka rakstīt šos vārdus ar lielo burtu] bērnu  grāmata „Ģimene: mūsu un citu”, kurā tiek stāstīts par ģimenēm ar diviem tēviem, divām mammām un citiem „priekiem”. Sargiet savus bērnus no šādas neveselīgas literatūras!

Tā ir tikai maza daļa no visa tā nelabuma, kas notiek mums aiz muguras un nesen arī acu priekšā.Par lieku nebūs pieminēt  vācu-amerikāņu filozofu un sociologu Gerbertu Markuze, kurš pagājušā gadsimtā 60.gados mācīja, ka īstā revolucionāru klase ir dažādas minoritātes un „autsaideri”, kā arī radikālie studentu un inteliģences slāņi.Acīmredzot pēc viņa sistēmas arī notiek pašreizējie notikumi.Tiek ieviesta „dzimumu sajaukšanas” tehnoloģija, patoloģija tiek pasludināta par normu un tiek uzspiesta veselajam vairākumam.Sākumā ar jautriem jokiem un asprātīgiem izteicieniem, „zinātnieku” pētījumiem, parādēm, populāro cilvēku uzstāšanos, reklāmu un klipiem, betpēc tam – ar stingriem likuma rāmjiem.

Uz pjedestāla jau atrodas cilvēki, kas ir tālu no tikumības un psihiskas veselībasetalona, vientuļi un nikni, kuri izrāda savas novirzes kā vērtības un atdarināšanas vērtu normu.Draugi! Ir nepieciešams iestāties par tradicionālās ģimenes aizsardzību, par Sievietes un Vīrieša aizsardzību viņu dabiskajā izpausmē, par bērnu aizsardzību no šīs trūdēšanas un kroplības.

Atcerieties, ka jūtīgums, emocionalitāte un Skaistuma sapratne bērnībā ir daudz dziļāka nekā vēlākā laikā. Tāpēc sekojiet ar ko spēlējas jūsu bērns, kādā sabiedrībā uzturas,rūpējieties par tikumību un morālo skaistumu.Nebūsim toleranti pret vulgaritāti, rupjību un pliekanību. Nebūsim pasīvi malā stāvētāji! Sekojiet tendencēm presē, lasiet likumus, piedalieties pasākumos, kas atbalsta patiesās vērtības!Ieguldiet savā un savu bērnu nākotnē.

Kopējiem spēkiem saglabāsim Tradicionālo Ģimeni un Svēto Savienību starp Sievieti un Vīrieti!