Dzintara Ābiķa atbilde

Автор:

Dzintars Ābiķis

Vecāku Sabiedriskās kustības „Dzimta”
valdes pr-jam Sauļus Šeika k-gam.

Sniedzu Jums atbildes uz Jūsu jautājumiem iesniegšanas secībā.

  1. Bērni ir jāizglīto atbilstoši vecumam.
  2. Nē.
  3. Nav jāpopularizē, bet jāsniedz Satversmei atbilstošs skaidrojums.
  4. Ja vecāki pret bērnu izturas noziedzīgi, tad šādā ģimenē bērnu atstāt arī ir noziegums.

Patiesā cieņā /Dz. Ābiķis/

2014.g. 1.aprīlī

P.S. Vēl okupācijas laikā esmu strādājis vidusskolā un mācījis ģimenes mācību.