Juris Vectirans's response

Автор:

Юрис Вецтиранс

This post has not been translated into English yet. If you know Russian or Latvian language, you can help our organization by translating this text into English and emailing it to us at [email protected]. We will be very grateful for it.

2014.gada 27.marta vēstulē Jūs jautājat:

 1. Vai Jūs esat pret bērnu seksualizāciju?
  Mana atbilde: Pret
 2. Vai Jūs esat par genderu reformu ieviešanu sabiedrībā?
  Mana atbilde: Pret
 3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu un reklāmu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs?
  Mana atbilde: Pret
 4. Vai Jūs esat par to, ka vecāku vara ģimenē tiek aizstāta ar vecāku aizgādības tiesībām?
  Mana atbilde: Pret


Ar cieņu,

Juris Vectirāns
deputāts