Ответ Инги Бите

Автор:

Инга Бите

Данная статья ещё не переведена на русский язык. Вы можете помочь организации, переведя данный текст на русский язык и отослав перевод нам по эл. почте: [email protected]. Мы будем Вам за это очень признательны.

Esmu saņēmumi Jūsu vēstuli par tradicionālo ģimenes vērtību stiprināšanu un vēlos sniegt izvērstu atbildi saistībā ar Jūsu uzdotajiem jautājumiem.

Uzskatu, ka tradicionālā ģimene ir viena no būtiskākajām sabiedrības pamatvērtībām un sabiedrības pastāvēšanas stūrakmens, turklāt šai ģimenei jābūt balstītai uz stabiliem laulības pamatiem, jo tikai tādējādi iespējams nodrošināt iesaistīto personu (šajā gadījumā — laulāto un viņu bērnu) stabilitātes un drošības sajūtu, kas savukārt ir ļoti nozīmīga šo personu emocionālajai veselībai, kas tālāk „atbalsojas” visas sabiedrības emocionālajā veselībā.

Runājot par vecāku un bērnu attiecībām, uzskatu, ka vecākiem ir primārās un galvenās tiesības savu bērnu izglītošanā un vērtību audzināšanā, un valstij īpaši jārūpējas par atbalsta sniegšanu, lai maksimāli saglabātu vecāku varu pār viņu bērniem un to audzināšanu, uzstādot ģimenes saglabāšanu kā vienu no pirmajām valsts prioritātēm.

Konkrēti atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, informēju:

 1. Viennozīmīgi esmu pret bērnu seksualizāciju. Uzskatu, ka seksuālajai izglītībai nav vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, un arī skolās seksuālās attiecības un sarunas par šīm attiecībām saistāmas ar abpusēju mīlestību, ģimenes veidošanu un bērnu radīšanu. Atbalstu biedrības „īsta Mīlestība Gaida” (www.istamilestibagaida.lvī pozīciju, ka sevi cienošs iki savu vērtību saprotošs pusaudzis, jaunietis un cilvēks vispār arī savu seksualitāti uzskatīs par vērtību un dāvanu, kas nav izšķiežama un „izdalāma” gadījuma rakstura cilvēkiem. Piekrītu, ka seksuālās attiecībās nedrīkst atdalīt no mīlestības jūtām un atbildības.
   
 2. Esmu pret „genderu reformu” ieviešanu sabiedrībā jeb pret pārspīlētu, pārprastu un pat absurdu dzimumu līdztiesības izpratni. Uzskatu, ka katra cilvēka dzimums nekādā ziņā nav iegūta vai izvēlēta kategorija, bet tā ir cilvēkam Dieva dota dāvana, turklāt sievietes un vīrieši ir atšķirīgi ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un psiholoģiski. Šīs atšķirības ir jārespektē visos izglītības, valsts varas un līdzīgos līmeņos. Piemēram, uzskatu, ka mātes loma sievietei nav uzskatāma par dzimumu nelīdztiesības izpausmi, bet gan par īpašu, tikai un vienīgi sievietei dotu spēju un dāvanu šo lomu īstenot no bērna ieņemšanas brīža līdz viņa pilngadības sasniegšanai un vēl ilgāk. Līdzīgi vīrieša kā ģimenes apgādnieka loma, manuprāt, nav nelīdztiesīga, ja šāds modelis ir viņa sievai pieņemams, jo pasargāt, aizsargāt un aprūpēt ir vīrieša dabiskās tieksmes, kuru ierobežošana un apslāpēšana ir viņa tiesību pārkāpums.
   
 3. Esmu pret viendzimuma personu jebkāda veida attiecību popularizēšanu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs, kā arī vispār jebkādos ar bērniem saistītos pasākumos un informācijas avotos. Uzskatu, ka homoseksuāli cilvēki savā dziļākajā būtībā ir ļoti nelaimīgi, jo nav spējuši gūt piepildījumu vai kādā, iespējams, ļoti agrīnā savas attīstības stadijā ir piedzīvojuši dziļu vilšanos attiecībās ar pretējo dzimumu. Šādas attiecības ir izņēmumi' no vispārējā dabas likuma, un kā izņēmums nebūtu nekādā veidā ne veicināmas, ne popularizējamas. Vienlaikus neuzskatu, ka pret homoseksuāliem cilvēkiem būtu kā īpaši jāvēršas - viņu uzvedība guļamistabā, tiktāl, cik mēs runājam par rīcībspējīgiem pilngadīgiem cilvēkiem, kuri rīkojas pēc brīvas gribas, ir viņu personīgā darīšana, taču tas nozīmē arī to, ka šīs attiecības nebūtu „iznesamas” ārpus guļamistabas sienām.
   
 4. Esmu pret vecāku varas aizstāšanu ar vecāku aizgādības tiesībām. Uzskatu, ka vecāku vara ietver sevī arī vecāku pienākumu rūpēties un gādāt par saviem bērniem, taču vecāku vara ir plašāks jēdziens, kas dod vecākiem tiesības arī disciplinēt savus bērnus, mācīt viņiem tikumu un savu vērtību sistēmu, kā arī ierobežot bērnu saņemto informāciju - to, ko bērni skatās, lasa, mācās - atbilstoši vecāku vērtībām un dzīves uzskatiem.
   

Tā kā Jūsu sagatavotajā internēta vietnē, kurā publicējat deputātu atbildes, nav redzama mana partijas piederība, informēju, ka šobrīd pārstāvu Latvijas Reģionu apvienību. Informācija par šo politisko spēku internētā pieejama www.latviiasregionuapvieniba.lv.

Tāpat informēju, ka labprāt piedalīšos Jūsu organizētajā preses konferencē 2014.gada 12.maijā.

Cieņā Inga Bite
11. Saeimas deputāte