Ответ Имантса Парадниекса

Автор:

Имантс Парадниекс

Данная статья ещё не переведена на русский язык. Вы можете помочь организации, переведя данный текст на русский язык и отослав перевод нам по эл. почте: [email protected]. Мы будем Вам за это очень признательны.

Vēlos informēt, ka esmu iepazinies ar Jūsu iesniegumu, kurā ietverti jautājumi saistībā ar tradicionālo vērtību stiprināšanu, un, izvērtējot Jūsu sniegtos apsvērumus, sniedzu atbildes uz šiem jautājumiem:

  1. Vai Jūs esat par bērnu seksualizāciju? — Pret. Esmu par dabisku bērna attīstību bez jebkādu mākslīgu līdzekļu pielietošanu bērna attīstībā. Bērnu seksualizācija sekmētu bērna seksuālās izpratnes mākslīgu veidošanu, iejaucoties bērna dabiskajā attīstībā, pāragri raisot bērnā seksuālās tieksmes instinktu.
  2. Vai Jūs esat par genderu reformu ieviešami sabiedrībā? — Pret. Katram cilvēkam ir savs dzimums un tas ir - sieviete vai vīrietis. Genderu reformas ieviešana un tās popularizēšana izglītības sistēmā sekmētu nepatiesu pieņēmumu, ka cilvēka bioloģiskais dzimums var atšķirties no cilvēka it kā pašam vēlamā dzimuma. Tas ir pretrunā ar tradicionālajā vērtībām.
  3. Vai Jūs esat par viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs? — Pret. Esmu par divu pretēja dzimuma — vīrieša un sievietes savienību. Arī Latvijas Republikas Satversmes 110.pantā ir ietverta laulības — savienības starp vīrieti un sievieti - aizsardzība. Tā ir ļoti no2īmīga vērtība, kas nostiprināta valsts konstitūcijā. Tāpēc esmu pret viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšanu bērnu izglītības un aprūpes iestādēs.
  4. Vai Jūs esat par to, ka vecāku vara ģimenē tiek aizstāta ar vecāku aizgādības tiesībām? — Pret. Vecāku vara nosaka stingru kārtību, lai bērns izaugtu par krietnu cilvēku. „Vecāku varas” jēdzienā pienākumi ir salāgoti ar vecāka un bērna tiesībām. Savukārt „aizgādības tiesības” nozīmē vispirms bērna tiesības, kam tikai pēc tam ir pakārtoti bērna pienākumi. Tāpēc, par cik „vecāku varas” jēdziens ir plašāks par „vecāku aizgādības tiesību” jēdzienu, esmu pret to, ka vecāku vara ģimenē tiek aizstāta ar vecāku aizgādības tiesībām.
     

Cieņā
Imants Parādnieks
11. Saeimas deputāts